Fasadrenovering

Renovering av fasader i Borås

Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att renovera och reparera de flesta fasadtyper. Vår specialitet är varsam renovering av äldre putsade fasader där vi kan återställa puts och murade dekorationer till originalskick. Det är viktigt att regelbundet se över husets fasad för att kontrollera att ytskiktet är tätt och sitter säkert på plats. Vi arbetar snabbt och effektivt med tegelfasader och putsade fasader i alla former. Vi kan även utföra impregnering av fasaden för bättre skydd mot frostinsprängningar och andra skador.

Fasad Frostsprängning