Natursten

Vackra hållbara miljöer med natursten

Lars Berg Construction bygger trappor, murar, eldstäder och utemiljöer med natursten.

Vi har gott samarbete med skickliga smeder som tillverkar skräddarsydda grindar och andra unika byggnadsdetaljer i smide

Lars Berg Construction arbetar med granit, skiffer, marmor och kalksten.

Natursten används även när vi murar invändiga miljöer.

Välkommen att ta kontakt för mer information!